våra arbetsområden

 

Skärmavbild 2015-10-08 kl. 15.20.50.png
brandskyddsmalning.jpg

Brandtätningar

Vid utformningen av en byggnads brandskydd spelar den så kallade brandcellsindelningen en stor roll. Den yttre gränsen för en brandcell utgörs ofta av en avskiljande byggnadsdel – till exempel väggar, bjälklag med genomföringar och fogar – som hindrar brand- och brandgaser att sprida sig från en brandcell till en annan.

Brandskyddsmålning

Vid brand utsätts en stålkonstruktion för termisk påverkan med resultat att temperaturen i materialet höjs. Detta medför en minskning av stålets bärförmåga som därför oftast måste isoleras. Att brandskyddsmåla en stålkonstruktion med svällande brandskyddsfärg innebär att fastställd brandmotstånd uppnås utan att avkall görs på konstruktionens estestik och slankhet.

Brandskyddsisolering

Stål har i många år varit mycket populärt i byggkonstruktioner trots dess förhållandevis dåliga brandegenskaper. Brandskydd av bärande element i byggnader med stålkonstruktioner är därför mycket viktigt. Vi på BrandEx skyddar stålkonstruktioner med Stenullsisolering, Promatect, Firecese och Brandskyddsmålning.

150801.png

Marine/Offshore

Vi har utfört projekt inom Marine/Offshore i bland annat Italien, Holland, Syd Korea och Öst Timor. Vi utför både brandtätningar och brandskyddsmålning och har utbildad/certifierad personal och marknadsför produkter från FireSeal som har mer än 30-års erfarenhet inom branschen.