Kvarteret Braxen i Linköping

Kvarteret Braxen ligger mitt i centrala Linköping mellan Ågatan och Storgatan. Fastigheten byggdes av Lundbergs på 60-talet. Peab har fått uppdraget att omvandla kvarteret till en modern - kontor och handelsplats BrandEx har fått i uppdrag att brandskydda bärande stålkonstruktion. Bygget påbörjades i maj 2013 och kommer att pågå till sommaren 2015.